TỔNG HỢP COMBO ĐÀ NẴNG 2023

ĐÀ NẴNG

BALCONA

1.150.000 

ĐÀ NẴNG

GOLDEN BAY

1.200.000 

ĐÀ NẴNG

SHERATON

1.900.000 

ĐÀ NẴNG

STELLA MARIS

1.100.000