COMBO SAPA 4,5 SAO

035 Mường Hoa
4/5

1,990,000 đ

029 Thác Bạc
4/5

2,150,000 đ

Mường Hoa
4/5

2,212,000 đ

025 Violet
4/5

2,130,000 đ

07 Thác Bạc
4/5

1,990,000 đ

033 Hoàng Liên
4/5

2,150,000 đ

032 Mường Hoa
4/5

2,212,000 đ

025 Violet
4/5

2,130,000 đ

COMBO SAPA 2 , 3 SAO

027 Violet
4/5

1,500,000 đ

019A Đông Lợi
4/5

1,550,000 đ

070 Fansipan
4/5

1,450,000 đ

Combo BB Sapa 4*
08 Ngõ Cầu Mây
4/5

1,750,000 đ

028 Mường Hoa
4/5

1,500,000 đ

069 Fansipan
4/5

1,550,000 đ

58A Fansipan
4/5

1,450,000 đ

Combo BB Sapa 4*
08 Ngõ Cầu Mây
4/5

1,750,000 đ